American Safari Cruises

 

Ime Kompanije: American Safari Cruises

Adresa: 3826 18th Awe, Seattle

Država: Washington, US

Telefon: (206)284-0300

Internet  stranica: https://americansafaricruises.com/

                            https://americansafaricruises.com/employment/

E – mail: jobs@amsafari.com

 

Nešto o Kompaniji:

Kompanija je specijaliziran za kruzeve po Aljasci. Također plove i po Sea of Cortes,  rijeci Columbiji i sjevornozapadnim dijelom Us-a.

Brodovi:

Safari Quest

Safari Spirit

Safari Explorer

Brodovi su mali, intreakcija s gostima je iznimno velika pa kompanija traži već iskusne zaposlenike s profesionalnim vještinama i znanjima kao i s visokorazvijenim socijalnim vještinama. Molimo kontaktirati gorenavedenu internet stranicu.