Birka Line

Ime Kompanije: Birka Line

Adresa: PO Box 175, Mariehamn (Aland)

Država: Finska

Telefon: +358 (0) 182 7343

Internet  stranica: https://www.birkaline.com

E – mail: info@birkaline.com

 

Nešto o Kompaniji:

Ova kompanija nudi  kruzove po Baltičkom moru na svom brodu Birka Paradise.