Captain Cook Cruises

 

Ime Kompanije: Captain Cook Cruises

Država: Sydney, Australia

Telefon: +61 (2) 9206 1122

Internet  stranica: https://www.captaincook.com.au/home.asp

                             https://www.captaincook.com.au/home.asp?pageid=612AD992417577DB&mgid=182

 

Nešto o Kompaniji:

U familijskom vlasništvu više od 30 godina. Jedna od najdražih pacifičkih kompanija. Njihovi brodovi plove po Grebenu, Fiđiju i Australiji. Flota ima čak 27 brodova.

E- mail za upite: nadi@captaincook.com.fj