Celebration Cruise Lines

Ime Kompanije:  Celebration Cruise Lines

Adresa: 2419 East Commercial Boulevard, Fort Lauderdale

Država: Florida, US

Telefon: 800-309-5934

Internet  stranica: https://www.celebrationcl.com

E – mail: employment@celebrationcl.com

 

Nešto o Kompaniji:

Novija kompanija koja radi kruzeve na Bahame. Žele biti najbolja kompanija koja radi kruzeve na Bahame. Za informacije o zaposlenju molim kontaktirati navedenu e-mail adresu.

Jedan Brod: Bahamas Celebration (kapacitet 1900 putnika)