Costa Cruises

Ime Kompanije: Costa Cruises

Adresa: 200 South Park Road, Suite 200, Hollywood

Država: US

Telefon: (954) 266 5600, +39 010 54 83, Upiti za posao: (954) 266 5645

Internet  stranica: https://www.costacruise.com/

                             https://www.costacrociere.it/B2C/I/Corporate/human/Human+Resources.htm

E – mail: jobs@us.costa.it

 

Nešto o Kompaniji:

U vlasništvu Carnival korporacije. Flota se sastoji od 15 putničkih brodova koji plove po svim destinacijama svijeta, s naglaskom na Mediteran i Karibe. Brodovi zrače talijanskom elegancijom, europska atmosfera, talijanska kuhinja. Gosti su uglavnom europljani.

Informacije o zapošljavnju variraju od zemlje do zemlje. Molimo posjetiti internet stranice, te saznati sve potrebne brojeve i podatke. Zaposlenici su ugl. vrlo mladi a pozicije koje se nude mnogobrojne su i raznolike.