Fantasy Cruises

Ime Kompanije: Fantasy Cruises

Adresa: 1121 Northwest 45th Stret, Seattle,

Država: Washington, US

Telefon: (206) 328 4145

Internet  stranica: https://www.smallalaskaship.com

E – mail: smallalaskaship@hotmail.com

 

Nešto o Kompaniji:

Island Spirit je mali brod koji nosi svega 32 putnika. Putuje ugl na Aljasku i „okolicu“....