Holland America Line

 

Ime Kompanije: Holland America Line

Adresa: 300 Elliott Avenue W., Seattle

Država: WA, US

Telefon: (206) 281 3535 i (206) 286 3496

Internet  stranica: https://www.hollandamerica.com/

                             https://www.hollandamerica.com/about-best-cruise-lines/Main.action?tabName=Jobs

                             https://www.hollandamericaentertainment.com/

E – mail: resume@hollandamerica.com

 

Nešto o Kompaniji:

U poslu su od 1873, sa 16 brodova. Dio su Carnival Korporacije, plove na svim lukama svijeta. Velike mogućnosti za zapošljavanje. Gotovo svaka pozicija na internet stranicama ima svoju e-mail adresu i način prijave, pa molimo otvoriti gore navedene stranice i proučiti liste poslova, prijave i ostalo.