InnerSea Discoveries

Ime Kompanije: InnerSea Discoveries

Adresa: 3826 18th Awe W., Seattle

Država: Washington, US

Telefon: (206)284 0300

Internet  stranica: https://www.innerseadiscoveries.com/

                                  https://innerseadiscoveries.com/employment/

 

Nešto o Kompaniji:

Kompanija je sestrinski brand kompanije American Safari Cruises. Osnovana 1997 i pruža izlete na Aljasci. Sjedište je u Washingtonu. Goste vode na mjesta nedostupna velikim brodovima te pružaju i zanimljive izlete. Dva su broda: Wilderness Adventurer i Wilderness Discoverer.