Japan Cruise Line

Ime Kompanije: Japan Cruise Line

Adresa: Herbis Osaka 15H, Kita-ku, Umeda, Osaka

Država: Japan

Telefon: +81 (6) 6347 7521

Internet  stranica: https://www.venus-cruise.co.jp

 

Nešto o Kompaniji:

Ova kompanija puca na japansko tržište. Krstare brodom Pacific Venus.