Joyce Yachting

Ime Kompanije: Joyce Yachting

Država: British Virgin Islands

Telefon: 708 917 5000

E – mail: difilipis@yahoo.com

 

Nešto o Kompaniji:

Navodno vrlo dobre plaće i beneficije. Provjeriti.