Klein Tours

Ime Kompanije: Klein Tours

Država: Quito, Ecuador

Telefon: (593-2) 2267 000

Internet  stranica: https://www.kleintours.com/

E – mail: discover@kleintours.com.ec

 

Nešto o Kompaniji:

Nude kruzeve od 3,4 ili 7 dana na Galapagosu ili obali Ekvadora. Također nude i ekskurzije na kopnu. Za sve zainteresirane: poslati CV-e na navedenu e-mail adresu.