Louis Cruise Lines

Ime Kompanije: Luise Cruise Lines

Država: Cyprus

Telefon: +357 (22) 588 002

Internet  stranica: https://www.louiscruises.com/

E – mail: crewing@louiscruises.com

 

Nešto o Kompaniji:

Velika kompanija smještena na Cipru, uglavnom veliki broj putovanja Mediteranom. Imaj 13 brodova u floti. Posjetiti internet stranice, kontaktirati direktno kompaniju putem maila. Nude atraktivne plaće (neopterećene  porezom) svojim zaposlenicima. Moguće mnoge pozicije. Molimo sve još provjeriti na internet stranicama.