Lueftner Cruises

 

Ime Kompanije: Lueftner Cruises

Adresa: Eduard- Bodem Gasse 8, Innsbruck

Država: Austria

Telefon: +43 512 365 781

Internet  stranica: https://www.lueftner-cruises.at/index_en.html

                             https://www.lueftner-cruises.at/xxl/en/aboutus/_id/834406/index.html

E – mail: lueftner@lueftner-cruises.at

 

 

Nešto o Kompaniji:

Istražuju neke od najljepših rijeka Europe. Ponose se elegancijom, raznom uslugom od fitness centra do gurmanske kuhinje. Traže mnoge pozicije. Molimo sve provjeriti na stranicama. Zanimljiva flota.