Major Marine Tours

 

Ime Kompanije: Major Marine Tours

Adresa: 411 West 4th Avenue, Anchorage,

Država: AK, US

Telefon: (800) 764 7300

Internet  stranica: https://www.majormarine.com/

                             https://www.majormarine.com/contact/employment/

                             https://www.majormarine.com/.docs/pg/400/rid/10037/f/MMTEmploymentApplication.pdf

 

E – mail: employment@majormarine.com

 

Nešto o Kompaniji:

Nagrađivana kompanija, pruža putovanja po Aljasci. Sve aplikacije bi trebale biti poslane preko maila ili redovitom poštom.