NYK Cruises Co. Ltd.

Ime Kompanije: NYK Cruises Co. Ltd.

Država: Tokyo, Japan

Telefon: +81 (3) 3284 6001

Internet  stranica:  https://www.asukacruise.co.jp

                                  https://www.nyk.com/scripts/contact_rec_en/index.asp

       

Nešto o Kompaniji:

U vlasništvu Nippon Yusen Kaisha, koji je također majka kompanija Crystal Cruises, ova kompanija posjeduje jedan brod Asuka II koja formalno plovi pod zastavom Crystal Cruisesa kao Crystal Harmony.