Olivia Cruises

Ime Kompanije: Olivia Cruises

Adresa: 434 Brannan Street, San Francisco

Država: CA, US

Telefon: (800) 631 6277        

Internet  stranica: https://www.olivia.com/Connect/faq/OliviaCareer.aspx

E – mail: jobs@olivia.com

 

Nešto o Kompaniji:

Olivia Cruises ne posjeduje svoje brodove, a ciljano tržište im je lezbijska populacija. Putavanja su s klasičnim destinacijama poput Meksičke rivijere, Kariba, Mediterana...