Orient Express

 

Ime Kompanije:  Orient Express

Adresa: 20 Upper Ground, London

Država: United Kingdom

Telefon: +44 20 7805 5060

Internet  stranica: https://www.orient-express.com/

                             https://www.orient-express.com/web/luxury/frequently_asked_questions.jsp

                             https://www.oeh.com/jobs/career_list.asp  

E – mail: jobs@orient-express.com

 

Nešto o Kompaniji:

Djeluje na nekoliko luksuznih destinacija diljem svijeta, nudi željznički i riječni kruz.