Pandaw Cruises

Ime Kompanije: Pandaw Cruises

Adresa: Unit 145, 196 Rose Street, Edinburgh

Država: Unted Kingdom

Internet  stranica: https://www.pandaw.com

E – mail: sarah@pandaw.com

 

Nešto o Kompaniji:

Djeluju malim, luksuznim riječnim brodovima u Vietnamu, Kambođi, Indiji. Zanimljiva desetodnevna putovanja s kratkim izletima, izvrsna kuhinja, odgovornost prema okolišu obilježja su ove kompanije.

Mali brodovi (ukupno 6) od kojih svaki ima po 28 posade.