Phoenix Reisen

Ime Kompanije:  Phoenix Reisen

Adresa: Pfalzer Str. 14, D-53111, Bonn

Država: Njemačka

Telefon: +49 (228)92 600

Internet  stranica: https://www.phoenixreisen.com/

E – mail: info@phoenixreisen.com

 

Nešto o Kompaniji:

Njemačka putnička agencija koja nudi riječna putovanja kao i oceanske kruzeve. Tržište pronalaze u Njemačkoj i njihova internet stranica je na njemačkom jeziku.