Princess Cruises

 

Ime Kompanije:  Princess Cruises

Adresa:24844 Avenue Rockefeller, Santa Clarita

Država: CA, US

Telefon: 800 774 6237

Internet  stranica: https://www.princess.com/

                             https://www.princess.com/employment/onboard_employment/index.html

                             https://www.princess.com/employment/shoreside_employment/index.html

E – mail: careersatsea@princesscruises.com

 

Nešto o Kompaniji:

Od samih početaka 1965 kada je samo jedan brod plovio u Meksiko, ova kompanija je izrasla u jednu od njvećih, te danas sa 17 kruzera uzima veliki dio tržišta ponude ove industrije.

Princess Cruises dio su Carnival korporacije, a mogućnosti za zapošljavanje su iznimno velike. Molimo istražiti gore navedene adrese. Za zapošljavanje morati ćete kontaktirati ured u Švicarskoj ili nekoj drugoj eurpskoj državi. Na internet stranicama pronaći ćete sve potrebne  podatke.