Seefar Associates

 

Ime Agencije: Seefar Associates

Adresa: 7 Berkley Crescent, Gravesend, Kent

Država: United Kingdom

Telefon: +44 (0) 1474 329 990

Internet  stranica:  https://www.seefarassociates.co.uk/

                              https://www.seefarassociates.co.uk/vacancies.htm            

E – mail: seefarassociates@btclick.com

 

Nešto o Kompaniji:

Zapošljavaju uglavnom pozicije za casino, ali su i partner Disney Cruise Line te zapošljavaju na njihovim brodovima.