Star Cruises

 

Ime Kompanije:  Star Cruises

Država: Hong Kong, Hong Kong

Telefon: +(852)2317 7711

Internet  stranica: https://www.starcruises.com/

                             https://www.starcruises.com/newweb/about_starcruises/job_opportunities.aspx

                             https://www.starcruises.com/newweb/about_starcruises/ship_based.aspx

E – mail: career@starcruises.com

 

Nešto o Kompaniji:

Star Cruises zajedno s  NCL čini treću najveću kompaniju sa flotom od 18 brodova na preko 200 svijetskih destinacija. Za zapošljavanje dane su mnogobrojne internet stranice. Četiti broda ( Star Pisces, SuperStar Libra, Superstar Virgo i SuperStar Aquarius) putuju kroz azijski Pacifik.