Tauck World Discovery

Ime Kompanije: Tauck World Discovery

Adresa: 10 Norden Place, Norwalk, CT 06855 P.O. Box 5020

Država: USA

Telefon:  800-788-7885      

Internet  stranica: https://www.tauck.com/journeys/travel-type/river-cruising

                                 https://www.tauck.com/contact/careers/

 

Nešto o Kompaniji:

Osnovani daleke 1925. U cijenu svojih luksuznih putovanja gostima je sve uključeno, a putovanja nude u Europi, Egiptu i Kini.