Thomson Cruises

 

Ime Kompanije:  Thomson Cruises

Adresa:Wigmore House, Wigmore Place, Luton

Država: United Kingdom

Telefon: +44 (158) 264 4363

Internet  stranica: https://www.thomson.co.uk/cruise/cruise.html

                             https://www.thomson.co.uk/jobs/travel-jobs.html

                             https://www.tui-group.com/en/jobkarriere/

 

Nešto o Kompaniji:

Dio grupe TUI AG, jedne od najvećih turističkih servisa u svijetu sa preko 80,000 zaposlenih u 500 kompanija.