Transocean Tours

Ime Kompanije:  Transocean Tours

Adresa: Stavendamm 22, Bremen

Država: Njemačka

Telefon: +49 (421) 333 60

Internet  stranica: https://www.transocean.de

E – mail: mail@transocean.de

 

Nešto o Kompaniji:

Osnovana 1954 a s brodovima počinje raditi 1972. Rade na njemačkom tržištu. U 2009. Ušli u restruktuiranje (bankrot).