Variety Cruises

Ime Kompanije: Variety Cruises

Adresa: Vriety Cruises House, 214 216, Syngrou Avnue

Država: Athens, Greece

Telefon: +30 210 691 9191

Internet  stranica:  https://www.varietycruises.com

E – mail: jobs@varietycruises.com

 

Nešto o Kompaniji:

Mala kompanija s 14 jahti. Rade po Mediteranu i oko Grčke.