Watkins Superyachts

 

Ime Kompanije: Watkins Superyachts

Adresa: 30 St Mary's Axe, London

Država: United Kingdom

Telefon: +44 (0)207 469 4132

Internet  stranica: https://www.watkinssuperyachts.com/

                             https://www.watkinssuperyachts.com/crew/recruitment/

E – mail: personnel@watkinssuperyachts.com

 

Nešto o Kompaniji:

Posjeduju veliku bazu podataka potencijalnih zaposlenika te ohrabruju vlasnike jahta o zapošljavanju osoblja na svojim jahtama.