WTS International

 

Ime Kompanije: WTS International

Adresa: 12501 Property Dr., Suite 460, Silver Spring

Država:MD, US

Telefon: 301 622 7800

Internet  stranica: https://www.wtsinternational.com

                             https://www.wtsinternational.com/PageAvailablePositions.php            

E – mail:  hr@wtsinternational.com

 

Nešto o Kompaniji:

Kompanija osnovana 1973, brižljivo planira i brine o svojim klijentima kojima osigurava management i osoblje. Klijenti su hoteli, fitness centri, razni kompleksi za sport i rekraciju i odmor.